Pozytywny wizerunek publiczny jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie firmy. Nie bez powodu działania public relations odgrywają tak ważną rolę w działalności przedsiębiorstwa. PR (public relations) odnosi się do działań firm i instytucji w zakresie public relations.

Zadania agencji public relations

agencje PRW tym kontekście PR jest częścią dziedziny komunikacji, która powinna być jak najbardziej pozytywna, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Public relations dzieli się na różne poddziedziny. Należą do nich na przykład: monitoring mediów, PR online, relacje z mediami i blogerami, PR sprzedażowy czy też PR kryzysowy. PR różni się od marketingu tym, że nie koncentruje się wyłącznie na przedsiębiorstwach komercyjnych i handlowcach, ale jest również otwarty i ważny dla grup niekomercyjnych, takich jak władze publiczne, partie polityczne, organizacje i różne grupy interesów. Public Relations oznacza dokładnie to, co promują agencje PR – publiczne relacje grup docelowych z ich klientami. Ponieważ każda firma, organizacja i instytucja chce i musi obsługiwać różnych interesariuszy, zakres zadań agencji PR jest dość szeroki. Agencja PR opracowuje odpowiednie strategie komunikacyjne dla szerokiego grona interesariuszy (do których należą m.in: klienci, pracownicy, akcjonariusze, partnerzy biznesowi). Każda dobra agencja PR przede wszystkim buduje pozytywną tożsamość swojego klienta.

Jest to bardzo ważny krok, dzięki któremu późniejsza praca PR będzie miała solidne podstawy. Równie ważne jest nawiązanie i utrzymanie relacji, które są niezwykle pomocne dla klienta agencji PR. Ponadto zadaniem agencji PR jest przekazywanie treści dotyczących firmy, organizacji czy instytucji na zewnątrz, a tym samym wzmacnianie pozytywnej tożsamości.