Zasadniczo bramka obrotowa jest formą bramki , która umożliwia przejście jednej osobie na raz. Kołowrót można skonfigurować tak, aby wymusić jednokierunkowy ruch ludzi. Ponadto kołowrót może ograniczyć przejście tylko do osób, które wrzucają monetę, bilet, karnet lub inną metodę płatności. 

Zakres zastosowań bramek obrotowych jest szeroki

polecane bramki obrotoweNowoczesne kołowroty zawierają teraz dane biometryczne, co oznacza skanowanie siatkówki, odciski palców i inne indywidualne cechy ludzkie, które można skanować.  Tak więc kołowrót może być używany w przypadku płatnego dostępu (czasami nazywany faregatelub bariera biletowa, gdy jest używana do tego celu), na przykład w celu uzyskania dostępu do transportu publicznego , płatnej toalety lub ograniczenia dostępu osobom upoważnionym, na przykład w holu budynku biurowego. Bramki obrotowe są używane w wielu różnych miejscach, w tym na stadionach, parkach rozrywki, stacjach komunikacji zbiorowej, lobby biurowych, lotniskach, ośrodkach narciarskich, fabrykach, elektrowniach i kasynach. Z biznesowego/przychodowego punktu widzenia bramki obrotowe zapewniają dokładną, weryfikowalną liczbę obecności. Z punktu widzenia bezpieczeństwa polecane bramki obrotowe prowadzą klientów do jednego celu, dzięki czemu pracownicy ochrony mają jasny obraz każdego z klientów. Dzięki temu ochrona może skutecznie izolować potencjalne problemy lub skonfiskować wszelkie zabronione materiały. Z drugiej strony bariery fizyczne stają się poważnym problemem bezpieczeństwa, gdy potrzebna jest szybka ewakuacja, wymagając wyjść awaryjnych omijających bramki obrotowe.

Osoby niepełnosprawne mogą mieć trudności z korzystaniem z kołowrotów. W takich przypadkach można zazwyczaj zastosować bramę z szerokim przejściem lub bramę ręczną. W niektórych miejscach, w których spodziewany jest bagaż, linia kołowrotów może być w całości utworzona z szerokich bramek, na przykład na stacji metra Heathrow Terminals 2 i 3.

Kategorie: Usługi