W obiektach użytkowych funkcjonują najróżniejsze systemy przeciwpożarowe i oddymiające. Podczas wyboru takich systemów, szczególną uwagę zawsze przykłada się do tych urządzeń, które zapewniają bezpieczeństwo osobom znajdującym się na terenie drogi ewakuacyjnej, ustanowionej w wydzielonej klatce schodowej.

Nowoczesne systemy oddymiania do dróg ewakuacyjnych

systemy oddymiania grawitacyjnegoNajczęściej stosowanym zabezpieczeniem w klatkach schodowych były jeszcze do niedawna wentylatory odciągowe. Mimo skuteczności, coraz częściej zamieniane są jednak na nowocześniejsze i znacznie bardziej pewne systemy. Obecnie najpopularniejsze są więc systemy oddymiania grawitacyjnego. Wbrew nazwie, owe systemy nie polegają na sile grawitacji by usuwać dym i opary spalinowe z wnętrza klatek schodowych, a zamiast tego wykorzystują różnicę temperatur i zachowanie gorącego powietrza. Grawitacyjne systemy wtłaczają zimne powietrze z zewnątrz budynku do wnętrza klatki schodowej w której wykryto zagrożenie zadymieniem, a przez różnicę temperatury, gorące powietrze, dym oraz opary spalinowe są wypychane ku górze klatki, gdzie znajdują się świetliki i wentylatory, wyprowadzające dym poza teren obiektu w sposób bezpieczny i skuteczny. W zależności od wersji, grawitacyjny system oddymiania może składać się całkowicie z ręcznych urządzeń nie wymagających zasilania, a dzięki temu być niepodatnym na nagłe odcięcie prądu w obiekcie w którym działa.

Większość systemów posiada jednak elektryczne wentylatory, które służą zarówno do wtłaczania powietrza, jak i usuwania zadymienia, aczkolwiek w przypadku braku prądu są wykorzystywane otwory wentylacyjne, które tworzą w klatce efekt przeciągu. Doskonale zastępują więc mechaniczne urządzenia wentylacyjne, i często używane są jako ich wsparcie.

Kategorie: Budownictwo