Od wielu lat obserwujemy zjawiska pogodowe, które są oznakami zmiany klimatu Ziemi na cieplejszy. Do tych zjawisk należą ulewne deszcze, burze z silnym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi, ale także coraz dłuższe okresy suszy. Te ostatnie mogą sprawić, że zabraknie nam wody pitnej.

Funkcja przelewów burzowych

przelew burzowyDlatego szczególnie ważnym aspektem, dotyczącym przygotowania nas na okresy suszy, jest oczyszczanie ścieków. Oczyszczalnie ścieków pełnią ważną rolę, uzdatniania wody pochodzącej z kanalizacji ściekowych do picia. Szacuje się, że obecne na terenie całego kraju oczyszczalnie są w stanie odzyskać nawet 80 procent zużytej przez nas wody. Niestety, gwałtowne zjawiska pogodowe stanowią zagrożenie również dla oczyszczalni. W wyniku obfitych opadów deszczu, dochodzi do przepełnienia zbiorników, w których znajduje się oczyszczana woda i ścieki. Przepełnienie zbiorników może skutkować przeciążeniem hydraulicznym urządzenia oczyszczającego, co z kolei prowadzi do zanieczyszczenia oczyszczonej już wody lub rozszczelnienia się zbiorników i zalania terenu oczyszczalni. Można temu zapobiec, budując przelew burzowy. Zadaniem przelewów burzowych jest spuszczenie nadmiaru płynu, zazwyczaj do kanalizacji przeciwdeszczowej lub sieci ogólnospławnej. Przelewy burzowe można znaleźć także w komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, w której zbyt duża ilość płynu prowadzi do zalewania ulic przez studzienki ściekowe a nawet do cofania się nieczystości przez urządzenia sanitarne. Tego typu zabezpieczenia pomagają nam wszystkim.

Komunalne kanalizacje ściekowe i oczyszczalnie wody potrzebują różnych zabezpieczeń, żeby poprawnie funkcjonować. Konstruowanie przelewów burzowych jest koniecznością, jeśli chcemy żeby nasze instalacje poradziły sobie z nadmiarem płynu spowodowanym ulewnymi opadami.

Kategorie: Przemysł