Mierniki w obecnej gospodarce i przemyśle odgrywają bardzo istotną rolę. W przypadku tych mierników, które maja profesjonalne zastosowania, ważne jest, by były one odpowiednio skalibrowane. Jest to bardzo ważne, aby można je było wykorzystywać w tego typu zastosowaniach.

Jak wzorcuje się mierniki?

wzorcowanie miernikówW obecnych czasach jasnym stało się, że mierniki elektryczne pełnia z roku na rok coraz ważniejszą rolę. Nie mogłaby się bez nich obyć na przykład branż produkcyjna, ale też firmy budowlane. Dlatego właśnie tak ważne jest, by korzystać jedynie z odpowiednio skalibrowanych mierników. Procedura ta, znana też jako wzorcowanie mierników, jest możliwa do wykonania jedynie w profesjonalnych laboratoriach. W takich laboratoriach najpierw sprawdza się, czy dany miernik w ogóle nadaje się do wzorcowania. Tutaj brana jest pod uwagę przede wszystkim dokładność wykonywanych przez niego pomiarów. Kolejny krok, to już właściwe wzorcowanie, polegające na wprowadzeniu w pamięć miernika tak zwanego wzorca miar. Jest to wartość do której będą się mogły odnieść poszczególne urządzenia, podczas ustalania wyników pomiarów. Ostatni etap wzorcownia to już przyznanie profesjonalnego certyfikatu. Od tego momentu mierniki mogą być już wykorzystywane w najbardziej profesjonalnych zastosowaniach a wskazywane przez nie wyniki nie mogą być poddawane w wątpliwość. W przypadku niektórych branż wzorcowanie mierników jest obowiązkiem ich posiadacza, w niektórych zaś jest tylko zalecane do wykonywania.

Mierniki, które mają zastosowania profesjonalne, musza być odpowiednio skalibrowane. W tym celu musza one przejść najpierw badania, które potwierdzą, że są one wystarczająco dokładne. Dopiero wtedy możliwa jest właściwa kalibracja, zakończona przyznaniem certyfikatu, umożliwiającego stosowanie miernika w zastosowaniach profesjonalnych.

Kategorie: Przemysł