Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest to tani oraz prosty sposób na rozwiązanie problemów z unieszkodliwieniem ścieków pochodzących z pojedynczych domów w przypadku braku zbiorczego systemu kanalizacji. Taka oczyszczalnia składa się z osadnika gnilnego, w którym ścieki są oczyszczane mechanicznie i w zależności od typu oczyszczalni również drugą metodą. Ważnym aspektem jest jednak wykonanie specjalnych badań.

Korzystamy z zalecanych badań gruntu

zalecane badanie gruntu pod oczyszczalnieWybór metody odprowadzania oczyszczonych ścieków jest uzależniony od warunków gruntowych działki. Badania są wykonywane przed zakupem oczyszczalni i mają za zadanie ustalenie poziomu głębokości zwierciadła wody czy przepuszczalności gruntów. Warto zdecydować się na zalecane badanie gruntu pod oczyszczalnie. Na podstawie danych o przepuszczalności obliczane będzie dopuszczalne obciążenie hydrauliczne drenów, a także wymiar skrzynek rozsączających czy średnice studni chłonnej. Zgodnie z przepisami oczyszczone ścieki można wprowadzać do gruntu wyłącznie w przypadku, kiedy miejsce ich wprowadzania jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości wynoszącej co najmniej półtora metra od najwyższego użytkowanego poziomu wód podziemnych. Nie jest jednak wymagane pozwolenie wodnoprawne w przypadku wprowadzania do ziemi oczyszczonych ścieków, których ilość łączna nie przekracza pięciu metrów sześciennych.

Opinie geotechniczne na potrzeby posadowienia obiektów tego rodzaju mogą opracowywać osoby, które są uprawnione do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bądź geolodzy posiadający uprawnienia w kategorii VI albo VII. Coraz częściej wymagane jest jednak, aby ocena warunków hydrogeologicznych podłoża w przypadku przydomowych oczyszczalni była wykonywana przez hydrogeologa.