Stal nierdzewna ma szereg właściwości, które sprawiają, że jest chętnie wykorzystywana w wielu konstrukcjach. Odporność na korozję – jak sama nazwa wskazuje – to nie wszystko, jest przede wszystkim bardzo wytrzymałym materiałem. Znajduje zastosowanie w niemal każdej gałęzi przemysłu, czemu trudno się dziwić. Jest metalem atrakcyjnym pod względem estetyki powierzchni oraz niewielkich wymagań odnośnie konserwacji.

Jak spawać stal nierdzewną?

spawanie nierdzewki w warszawieProblemy spawania są regulowane odpowiedniki przepisami, w Europie zajmuje się nimi Europejska Federacja Spawalnicza. Natomiast na terenie Polski funkcjonuje Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Biorąc pod uwagę zastosowanie stali nierdzewnych austenitycznych oraz dupleksowych konieczna jest kontrola zawartości ferrytów. Ich liczba jest szczegółowo określona w normie PN-EN ISO 8249: Spawanie. Po sprawdzeniu tego czynnika można zlecić spawanie nierdzewki w Warszawie lub w innym mieście. Stal nierdzewna najczęściej występuje w postaci cienkiej blachy, do jej spawania wykorzystuje się co najmniej kilka metod. Jedną z nich jest spawanie łukiem osłoniętym elektrodą metalową, ma zastosowanie wówczas, gdy niezbędna jest naprawa elementu stalowego. Z pewnością jest to sposób najtańszy, ale również powolny. Dodatkowo, w przypadku ekstremalnie cienkich elementów może dojść do ich przepalenia. Do spawania można także używać elektrod otulonych zasadowych, ale wyłącznie podczas spawania prądem stałym.

Ponadto stosuje się elektrody rutylowe oraz rutylowo-krzemianowe i grubootulone. Z rutylowych można korzystać na prądzie stałym lub przemiennym, ale preferowany jest ten pierwszy. Zaleca się je głównie do spawania podolnego, ewentualnie pionowego w górę i pułapowego. Na prądzie stałym lepiej pracować przy pomocy elektrod rutylowo-krzemianowych.

Kategorie: Przemysł