Torkretowanie jest procesem polegającym na dynamicznym nakładaniu zaprawy bądź betonu z wykorzystaniem wtryskiwania materiału w miejsce wbudowania. Jest zatem szeroko wykorzystywana w budownictwie. Po raz pierwszy metoda ta została wykorzystana w roku 1910 w Ameryce, z kolei do Europy dotarła ponad dziesięć lat później.

Torkret – zastosowanie w budownictwie

torkretowanieSamo torkretowanie może zostać wykonane na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na metodzie mokrej,w  przypadku, której tradycyjnie przygotowana zaprawa betonowa jest hydraulicznie doprowadzana do dyszy natryskowej, skąd następnie w sposób pneumatyczny natryskiwana jest na wyznaczone miejsce. Jak łatwo się domyślić skoro istnieje metoda na mokro, musi być także metoda na sucho. W przypadku tej drugiej mieszanka cementu oraz kruszywa umieszczana jest w torkretnicy, w której strumień sprężonego powietrza przesyła ją do dyszy natryskowej. Do dyszy osobno doprowadzana jest również woda. Dzięki niej mieszanka zostaje nawilżana w trakcie procesu natryskiwania. Wybór konkretnej metody uzależniony jest od wielu czynników. Głównie zależy od możliwości technologicznych oraz warunków, w których przeprowadzane są roboty budowlane. Pomiędzy dwoma metodami oprócz wspomnianych wyżej różnić, istnieje jeszcze jedna, która ma kluczowe znaczenie. Mianowicie, w przypadku torkretowania na sucho wylot materiału z dyszy przebiega  ze znacznie większą szybkością niż w przypadku metody na mokro. Szybkość ma istotne znaczenie dla dokładnego zagęszczenia masy betonowej, co z kolei przekłada się na znacznie większą wytrzymałość betonu.

Torkretowanie odnalazło się w wielu przypadkach w budownictwie. Sprawdza się doskonale do zabezpieczania skarp przy budowie tuneli oraz ich wzmacnianiu, renowacji istniejących konstrukcji betonowych. Warto również wspomnieć o funkcjach ognioodpornych betonu natryskowego.

Kategorie: Budownictwo