Ciągła modernizacja norm i warunków technicznych określających zużycie energii pierwotnej pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych niezbędnej do dostarczenia celem zaopatrzenia w operatywny poziom ciepła zarówno gospodarstw domowych jak również budynków przeznaczonych do użytku publicznego. Poprzez nieustający proces zmian, mający na celu zwiększenie efektywności w zakresie zużycia energii możliwe jest promowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji.

Systemy grzewcze z piecami przyjaznymi środowisku

piece buderusW związku z tym niezbędne jest wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych na miarę współczesnego świata. Jako główne wytyczne na drodze tworzenia projektów sieci instalacyjnych stawia się obecnie nie tylko jakość wykonania, ale również rozwój innowacyjnych technologii, które ograniczają emisję CO2 do atmosfery, przyczyniając się tym samym do kreowania koncepcji inteligentnego, samowystarczalnego budownictwa a za razem tworzą efektywne rozwiązania pod względem eksploatacyjnym, dostosowane do potrzeb i wymagań użytkownika. Jako lider na rynku techniki grzewczej piece Buderus oferują takie rozwiązania instalacyjne jak w pełni przyjazne dla środowiska gazowe oraz gazowo- olejowe kotły kondensacyjne wyposażone w metodę spalania wewnątrzkomorowego, innowacyjne powietrzne lub gruntowe pompy ciepła wykorzystujące w swoim rozwiązaniu technologię geotermalną czy modułowe bloki grzewczo- energetyczne. Każde z tych typów instalacji sieci grzewczej można dowolnie modernizować czy rozbudować o dodatkowe komponenty.

Dodatkowe elementy sieci instalacji takie jak przepływowe podgrzewacze wody, zbiorniki typu C. W. U. oraz C. O. a także dodatkowe inteligentne cyfrowe programatory automatyczne. Umożliwia to sterowanie poziomem temperatury wewnątrz budynku w sposób w pełni skoordynowany z urządzeniami pomiarowymi na zewnątrz, które pozwalają na stworzenie optymalnych warunków korzystania z budynku przy jak najmniejszym zużyciu energii niezbędnej do uzyskania ciepła.

 

Kategorie: Dom i ogród