Ekonomiści ostatnio wróżą nadejście kolejnego kryzysu. Widać spowolnienie na rynkach, inwestorzy są coraz ostrożniejsi. Ledwo zdążyliśmy zaobserwować przyspieszenie naszej gospodarki, a już przed nami kolejne spowolnienie. Interesujące jest jednak to, co robi Skarb Państwa. W ostatnim czasie do mediów trafiła informacja, że Polska zaczyna dość sporo inwestować w kruszce, w szczególności w złoto. Dlaczego?

Dlaczego nasz rząd skupuje złoto?

skup złota

Kruszce mają tę zaletę, że jest ich na Ziemi ograniczona ilość. Co za tym idzie, nie tak łatwo jest manipulować ich wartością, która zresztą ma raczej tendencje do zwiększania się, aniżeli zmniejszania. Inaczej rzecz się ma w przypadku pieniędzy. Banki mają możliwość tak zwanej kreacji pieniądza, czyli tworzenia pieniądza wirtualnego, który nie ma pokrycia w rzeczywistości. Im więcej pożyczek banki udzielają, tym więcej inwestycji i tym więcej pieniądza znów mogą wykreować. Pieniądz bez pokrycia oznacza ryzyko. Dlatego właśnie kruszywa, takie jak złoto, mają tak duże znaczenie. Są one materialne, nie da się ich rozmnożyć. Gwarantują chociaż częściowe pokrycie pieniądza wirtualnego. Każdy bank narodowy posiada w swoich rezerwach właśnie jakieś kruszce, najczęściej właśnie sztabki złota. Trzymane są w sejfach – Polskie rezerwy trzymane są na przykład w Wielkiej Brytanii. Jeżeli więc w ostatnim czasie skup złota nabrał na sile, może to faktycznie oznaczać, że nawet banki boją się nadchodzącego kryzysu.

Nam, zwykłym obywatelom, nie pozostaje jednak nic innego, jak czekanie na to, co się wydarzy. Odpowiednia polityka państwa może nas uchronić przed działaniem kryzysu, jednak warto być świadomym tego, co dzieje się na rynkach światowych i wiedzieć, co jest przyczyną nagłego wzrostu cen i spowolnienia gospodarczego.

Kategorie: Usługi