Każdy z nas jest od czegoś ubezpieczony, tak na wszelki wypadek. Często ubezpieczamy się na życie, dom, od różnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce w przyszłości . Opłacamy regularnie składki, po to aby w przyszłości zostały nam wypłacone odszkodowania w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń od których byliśmy ubezpieczeni.

Adwokat w każdej sprawie pomoże

AdwokatProblem zaczyna się z chwilą, w której ubezpieczyciel stwierdza, że nie należy nam się odszkodowanie. Często ubezpieczyciele stwierdzają, że to z naszej winy doszło do incydentu lub umowa nie obejmuje takiego rodzaju zdarzenia, gdyż np. nie wykupiliśmy dodatkowej opcji, pod którą akurat zaistniałe zdarzenie podlega, np. powódź miała miejsce z powodu zatkania rur, a nie jak było określone w umowie z powodu gwałtownych deszczy. W takiej sytuacji powinien zainterweniować adwokat. Nie wahajmy się z udaniem do prawnika, gdyż często to my mamy rację niż ubezpieczyciel i z łatwością możemy wygrać sprawę. Kancelaria prawna może specjalizować się w takich trudnych sprawach, więc warto dochodzić swoich praw, jeśli miałoby do tego dojść nawet przed sądem. Rzeszów może być przykładem, że tam duża kancelaria adwokacka wywalczyła dla swoich klientów wypłatę odszkodowań od ubezpieczyciela, który nie chciał ich wypłacić i to nawet z przed kilku lat.

 

Warto także po zaistnieniu określonego wydarzenia udokumentować to np. poprzez zrobienie zdjęć, gdyż z powodu opieszałości osób które zajmują się określaniem szkód, mogą zastać inne szkody niż zaraz po ich wystąpieniu.

Kategorie: Prawo