Dezynfekcja jest to proces, podczas którego za pomocą różnych środków usuwamy zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które nie są widoczne gołym okiem, jednak są niezwykle niebezpieczne dla naszego organizmu. Proces ten poprzedzony jest czyszczeniem, czyli usunięciem większych części zabrudzeń oraz myciem za pomocą metod fizycznych, chemicznych, bądź biologicznych. Jednak aby całkowicie pozbyć się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, należy dokonać procesu dezynfekcji. Jakich środków należy użyć, aby ten proces był prawidłowy?

Czego należy użyć do usunięcia wszelkich zanieczyszczeń?

najlepsze środki do dezynfekcji powierzchniIstnieje wiele rodzajów dezynfektantów, które służą do unieszkodliwiania różnego rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych i ich niezwykle niekorzystnego działania na organizm człowieka. Najlepsze środki do dezynfekcji powierzchni powinny charakteryzować się szerokim spektrum działania. Bowiem różne mikroorganizmy są odporne na poszczególne związki i działają w określonych warunkach środowiskowych. Zachowanie jak największej higieny jest zatem możliwe dzięki prawidłowej dezynfekcji, poprzedzonej dokładnym myciem. Istnieją różnego rodzaju związki czynne obecne w preparatach gotowych do użycia. Do takich należą m.in. alkohole, jodofory, czwartorzędowe związki amoniowe, czy podchloryny. Ich zakres działania jest różny i za ich pomocą jesteśmy w stanie pozbyć się różnego rodzaju bakterii oraz ich form przetrwalnikowych. Sposób użycia tego typu preparatów zazwyczaj polega na zastosowaniu go na powierzchnię po uprzednim rozcieńczeniu lub z pominięciem tego procesu, a następnie dokładnemu spłukaniu zdezynfekowanej powierzchni za pomocą wody. Do sprawdzania czystości mikrobiologicznej stosuje się następnie różnego rodzaju testy, które umożliwiają wykrycie ewentualnych pozostałości dezynfektantów.

Jak wyraźnie widać, na rynku producentów środków przeznaczonych do dezynfekcji, dostępnych jest wiele preparatów o różnym spektrum działania. Ich prawidłowe zastosowanie pomaga pozbyć się nie tylko zabrudzeń, które są widoczne gołym okiem- jak detergenty, ale także osiągnąć czystość mikrobiologiczną poprzez zniszczenie wszystkich form bakterii, grzybów i innych niebezpiecznych dla naszego organizmu form. Jest to konieczne w wielu miejscach, gdzie zachowanie bezpieczeństwa względem drobnoustrojów jest niezbędne.