Obecne zawirowania w gospodarce powodują, że duża część firm traci płynność finansową. W związku z tym bardzo częstym zjawiskiem jest przeprowadzanie postępowań upadłościowych, które prowadzą w praktyce do likwidacji majątku dłużnika. Niekiedy dłużnikiem jest spółka. W związku z tym wszelkie działania takie jak restrukturyzacja są podejmowane względem niej.

Na czym polega likwidacja pre pack?

przygotowana likwidacja pre packNiestety nie zawsze restrukturyzacja przedsiębiorstwa wystarczy do przywrócenia mu płynności finansowej i tym samym pokrycia wszystkich zobowiązań. W wielu wypadkach konieczna jest likwidacja przedsiębiorstwa, albo sprzedaż go innemu właścicielowi, albo przedsiębiorstwu działającemu w tej samej branży, które może być zainteresowane jego zakupem. W związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku zaczęły powstawać firmy, które specjalizują się w swego rodzaju działaniach polegających na przygotowywaniu kompleksowej wyceny przedsiębiorstw, a następnie ich sprzedaży w celu likwidacji zadłużenia. Dobrze przygotowana likwidacja pre pack uwzględnia wszelkie niuanse dotyczące danego typu przedsiębiorstwa. Mowa tutaj między innymi o warunkach na rynku lokalnych, czy specyfice danej branży. Na tej podstawie bardzo często ustalana jest cena przedsiębiorstwa na daną chwilę. Biorąc pod uwagę dużą ilość zmiennych, które mają wpływ na tego rodzaju działania należy przyjąć przede wszystkim bardzo dużo możliwości odnoszących się do wpływu na wartość takiej firmy.

Z całą pewnością cenę przedsiębiorstwa pomniejszają jego zobowiązania. W wielu różnych wypadkach może być to dość znaczna kwota. Z uwagi na trudności, z jakimi mogą borykać się poszczególne firmy konieczne może być zawarcie określonego układu z wierzycielami. Jest to również jeden z aspektów działalności wspomnianej branży.

Kategorie: Usługi