Wymogiem narzuconym przez polskie prawo jest okresowe szkolenie pracowników z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Posiadanie zaświadczenia o przejściu takiego szkolenia jest szczególnie istotne w przypadku wystąpienia wypadku na terenie zakładu pracy, gdyż jego brak może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Istota przeprowadzania szkoleń BHP

szkolenia bhp okresowe w rzeszowieOkresowe szkolenia z zasad BHP jest istotne nie tyko dla pracodawców, którzy w przypadku braku odpowiednich zaświadczeń o przeprowadzeniu owego szkolenia podlegają wysokiej karze grzywny, ale również dla samych pracowników, ponieważ chroni to przed nieodpowiedzialnym zachowaniem spowodowanym brakiem odpowiedniej wiedzy. Duże firmy zatrudniają specjalnych szkoleniowców, którzy po zapoznaniu się ze specyfiką przedsiębiorstwa, odpowiednio przygotują nowych i stałych pracowników do wykonywania danej pracy. Koszt takiego przeszkolenia całkowicie spoczywa na przedsiębiorstwie, więc praktyki polegające na obciążaniu osób zatrudnionych kosztem szkolenia jest – z punktu widzenia prawa – zabronione i polega karze. Podobnie jest w przypadku, gdy zarząd obarcza pracowników takimi kosztami w przypadku rezygnacji zatrudnionego w przeciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia przez niego pracy. Warto wiedzieć, że w każdym mieście istnieją specjalne instytucje powołane do szkolenia z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dlatego pracownicy mogą na miejscu zostać odpowiednio przygotowani przez firmę oferującą na przykład szkolenia BHP okresowe w Rzeszowie, zarówno na miejscu jak i wyznaczonym ośrodku, który mieści się w w okolicach zakładu. 

Jeśli w zakładzie, w którym zamierzamy podjąć pracę, nie są przeprowadzane szkolenia z zasad BHP, wówczas należy zrezygnować z przyjęcia oferowanej posady i niezwłocznie zgłosić ten fakt do PIP, który skontroluje dane przedsiębiorstwo. Pamiętajmy, że jeśli naszemu pracodawcy nie zależy na naszym bezpieczeństwie, nie jest on osobą, której warto zaufać, poświęcić swoje umiejętności oraz czas.

Kategorie: Usługi